1. Előcsarnok

A késmárki vár a történelem folyamán több főúr tulajdonában állt: Szapolyai János, István és Imre (1462-1527), Laszky Albert és Jeromos (1530-1531, 1532-1571), Rueber János (1571-1577).

Imrich Thököly - najvýznamnejší majiteľ Kežmarského hradu.

A vár leghosszabb ideig a Thököly család birtokában állt – Sebestyén, I. István, II. István és Imre (1579-1670, 1678-1684). II. Thököly István és fia, Imre a császári abszolutizmus ellenfeleiként váltak ismertté. Az általuk vezetett felkelés leverése után a császár elrendelte a felkelők összes vagyonának elkobzását. A késmárki vár is ugyanerre a sorsra jutott. A manapság megtekinthető tárlatok Késmárk és környékének életét mutatják be a legrégebbi időktől egészen a 20. század elejéig.

Renesančná intarzovaná modlitebná lavica.

A múzeumban kiállított legértékesebb tárgyak közé tartozik az intarziával díszített reneszánsz imapad, melyet 1544-ben a késmárki mesterek, Lang János és Kristóf készítettek. Eredetileg a Szent Kereszt katolikus templomban volt elhelyezve, később a vár kápolnájában talált otthonra. Manapság a kézműves mesterség egyedi mintájának tekintjük. Az eddigiek folyamán világszerte számos kiállításon lett bemutatva, melyeken elismerő értékeléseket szerzett.

Modlitebná lavica - detail intarzie. Modlitebná lavica - detail vyrezávania.
Webmaster: Drakomir