3. Vývoj zbraní

Dvojposchodová východná strážna veža – najstaršia časť hradu – bola súčasťou mestského opevnenia, ku ktorému bol hrad pristavaný. V podkroví je viditeľná časť múru tohto opevnenia.

1. poschodie - rôzne druhy strelných zbraní.

Vo veži na dvoch poschodiach sa v súčasnosti nachádza expozícia zbraní: na 1. poschodí sú to rôzne druhy strelných zbraní – od najstarších, ako boli hákovnice, ako aj rôzne druhy pištolí s kolieskovým, kresadlovým a perkusným zámkom zo 17. – 19. storočia. Nechýbajú ani prachovnice, kliešte na liatie guliek a sud na pušný prach.

2. poschodie - chladné zbrane.

Na druhom poschodí sú vystavené chladné zbrane. Sečné zbrane tu zastupujú rôzne typy šabieľ, úderné – rôzne palcáty a cepy, bodné – meče a dýky, tyčové – halapartne a sudlice.

Husárska zbroj zo 17. storočia. Medailón Panny Márie z Czestochowej.

Nachádzajú sa tu aj ukážky brnenia, z ktorých najvzácnejšia je poľská husárska zbroj zo 17. storočia s medailónom Panny Márie z Czestochowej. Ide o unikátny predmet nielen v rámci Spiša, ale taktiež aj v rámci strednej Európy.

Webmaster: Drakomir