4. Strelecký spolok

Expozícia venovaná Kežmarskému streleckému spolku je umiestnená v troch miestnostiach druhého poschodia vstupnej veže hradu. Ponúka informácie o najstaršom kežmarskom spolku, ktorý podľa tradície vznikol v roku 1510 a patril k najstarším streleckým spolkom na Spiši. Jeho pôvodnou úlohou bolo brániť mesto pred nepriateľskými útokmi.

Fotografia pochodujúcich členov streleckého spolku na námestí v Kežmarku pri ceste na tzv. kráľovskú streľbu. Fotografia Alfréda Zwickera, člena streleckého spolku, vynikajúceho strelca - povolaním obchodníka.
   

Členmi boli predstavitelia mesta, remeselníci, učitelia, ba aj kňazi. Od 18. storočia sa spolok menil na športové spoločenstvo. Zanikol koncom druhej svetovej vojny a viac sa neobnovil.

Okrúhly drevený terč z tzv. slobodnej streľby Kežmarského streleckého spolku, ktorá sa konala 10. júla 1798. Pamätný strelecký terč namaľovaný pre pivovarníka Vincenta Meeseho, člena Streleckého spolku v Kežmarku, ktorý vyhral strelecké preteky v streľbe "do klinca" (Nagelschuss) dňa 18. júla 1872.
Cena streleckého spolku 1870 - 1910 Cena streleckého spolku v Kežmarku 1900 - 1910

Medzi najzaujímavejšie exponáty z 18. – 20. storočia patria drevené a plechové terče, pušky, rôzne vyznamenania, pamätné medaily či truhlica streleckého spolku. Drevené strelecké terče, nazývané kráľovské, mali priemer asi 1,5 metra a zvyčajne sa na ne strieľalo zo vzdialenosti 500 metrov. Miesto zásahu sa označilo menom daného strelca. Figurínu strelca zdobí šerpa určená víťazom streleckých súťaží. Zvyšok expozície dopĺňajú fotografie tunajšej strelnice, spoločenského života strelcov a najznámejších strelcov.


 

Webmaster: Drakomir