4. Strelecký spolok

Expozícia venovaná Kežmarskému streleckému spolku je umiestnená v troch miestnostiach druhého poschodia vstupnej veže hradu a je jedinečnou svojho druhu na Slovensku.

Poskytuje materiály o existencii najstaršieho kežmarského spolku, ktorý podľa tradície vznikol v roku 1510 a bol aj najstarším streleckým spolkom na území Spiša. Jeho pôvodnou úlohou bolo brániť mesto pred nepriateľskými útokmi.

Fotografia pochodujúcich členov streleckého spolku na námestí v Kežmarku pri ceste na tzv. kráľovskú streľbu. Fotografia Alfréda Zwickera, člena streleckého spolku, vynikajúceho strelca - povolaním obchodníka.

Členmi spolku boli predstavitelia mesta Kežmarku, remeselníci, učitelia, ba aj kňazi. Od 18. storočia sa začal meniť na zábavné spoločenstvo. Samotný spolok zanikol po II. svetovej vojne a viac sa obnoviť nesmel.

Okrúhly drevený terč z tzv. slobodnej streľby Kežmarského streleckého spolku, ktorá sa konala 10. júla 1798. Pamätný strelecký terč namaľovaný pre pivovarníka Vincenta Meeseho, člena Streleckého spolku v Kežmarku, ktorý vyhral strelecké preteky v streľbe "do klinca" (Nagelschuss) dňa 18. júla 1872.
Cena streleckého spolku 1870 - 1910 Cena streleckého spolku v Kežmarku 1900 - 1910

Medzi najzaujímavejšie exponáty z 18. – 20. storočia patria napr. drevené, plechové a klincové terče, pušky, trofeje, šerpy pre víťazov a fotografie víťazných strelcov. Na drevené terče, nazývané kráľovské, sa strieľalo zo vzdialenosti 500 metrov.

Webmaster: Drakomir