5. Rodina Thökölyovcov

Rodina Thököly bola najznámejším a najdlhšie pôsobiacim hradným panstvom. Štyri generácie tejto rodiny – Šebastián, Štefan I., Štefan II. a Imrich žili na kežmarskom hrade od roku 1579 do 1684.

Za čias Thökölyovcov sa hrad stal centrom kultúrneho života spišskej šľachty – prekvitalo tu umenie každého druhu. Táto rodina sa zaslúžila aj o najväčšiu prestavbu hradu, vďaka ktorej sa hrad stal prepychovým sídlom šľachty.

Imrich Thököly Kópia portrétu Heleny Zrínskej (1643-1703) manželky Imricha Thökölyho.

Posledný a najznámejší člen rodiny - knieža Imrich (1657 – 1705) bol veliteľom povstania uhorskej šľachty namiereného proti cisárovi. Po potlačení povstania sa uchýlil do Turecka, kde aj zomrel. Jeho spojenci Turci ho protiprávne vyhlásili za uhorského kráľa.

Po vyše 200 rokoch boli jeho pozostatky prevezené do Kežmarku a umiestnené v novom evanjelickom kostole. Expozícia sa nachádza v dvoch miestnostiach vstupnej veže hradu. Táto veža, nazývaná aj ako hlavná alebo stará, patrí k najstarším častiam hradu. Bola vždy sídlom hradného pána.

Kamenný erb na čelnej strane fasády vstupnej veže do nádvoria hradu. Pôvodný gotický portál v interiéri.

Z vonkajšej strany nad vstupom do hradu je kamenný erb rodiny Thököly a Thurzo. Dnešné točité schodište nie je pôvodné, bolo postavené koncom 19. storočia. V 1. miestnosti sa zachoval vzácny gotický portál.

Umiestnenie fotografií a artefaktov z prevozu pozostatkov Imricha Thökölyho.

Na stene sa nachádzajú dobové fotografie z prevozu pozostatkov Imricha Thökölyho do Kežmarku z roku 1906, upomienkové predmety z prevozu, portrét Imricha a jeho 2. manželky Ilony Zríny.

Fresky v interiéri - nápis. Fresky v interiéri - kresby z mytológie.

V druhej miestnosti sú viditeľné zvyšky starých malieb a mravoučných textov z r. 1639. Podľa historických prameňov v tejto miestnosti bola kedysi jedáleň, o čom svedčia aj fresky nad portálom, kde sú vyobrazení hudobníci – bubeník, gajdoš, trubač, hráč na mandolínu, postavy vo veselých maskách, tancujúce páry. Zariadenie miestnosti síce nie je pôvodné, ale dokumentuje obdobie života rodiny Thököly.

Štefan II. Thököly so synom Imrichom Thököly 1763 František Rákóczi II. - nevlastný syn Imricha Thökölyho.

Na obrazoch je zachytený Imrich s otcom Štefanom II., ako aj nevlastný syn František Rákoczy II. – veliteľ ďalšieho neúspešného povstania uhorskej šľachty.

Webmaster: Drakomir