5. Rodina Thököly

Expozícia sa nachádza na prvom poschodí vstupnej veže hradu, kam sa vchádza točitým schodiskom. To bolo postavené začiatkom 20. storočia.

Kamenný erb na čelnej strane fasády vstupnej veže do nádvoria hradu.

Hrad najdlhšie vlastnili Thökölyovci a za ich čias sa stal centrom kultúrneho života spišskej šľachty. Rodina sa zaslúžila o jeho najväčšiu prestavbu, vďaka ktorej sa stal prepychovým sídlom. Posledný a najznámejší člen rodiny Imrich (1657 – 1705) bol veliteľom povstania uhorskej šľachty namiereného proti cisárovi. Jeho spojenci, Osmani – Turci, ho v roku 1682 vyhlásili za nelegálneho kráľa Horného Uhorska. Po potlačení povstania Imrich utiekol do Turecka, kde aj zomrel. Po 201 rokoch boli jeho telesné pozostatky prevezené do Kežmarku a uložené v novom evanjelickom kostole. To dokumentujú tablá fotografií z októbra 1906 i rôzne spomienkové predmety.

Imrich Thököly Kópia portrétu Heleny Zrínskej (1643-1703) manželky Imricha Thökölyho.
   

V expozícii nechýbajú portréty Imricha a jeho manželky Ilony Zrínyi, tiež erby Štefana II. Thököly a Márie Gyulaffy.

Pôvodný gotický portál v interiéri.

Prechod z prvej do druhej miestnosti vypĺňa originálny gotický portál, ktorý sa pôvodne v hrade nenachádzal.

Fresky v interiéri - nápis. Fresky v interiéri - kresby z mytológie.
   

V druhej miestnosti vidieť zvyšky malieb a mravoučných textov z roku 1639. Kedysi tu bola jedáleň. Nad portálom sa na ľavej strane nachádzajú nástenné maľby zobrazujúce hudobníkov – bubeníka, gajdoša, hráča na mandolínu. Ide o postavy z tzv. Tanca Smrti. Vpravo je scéna kúpajúcej sa bohyne Diany, ktorá premieňa Actaeona, dívajúceho sa na jej nahotu, na jeleňa. Význam zobrazených výjavov vysvetľujú nápisy, upozorňujúce na pominuteľnosť bytia a na samotnú smrť. Pre blázna, rovnako ako pre Smrť, sú si všetci rovní. Posmievajú sa ľudskej márnivosti, krása je pominuteľná. Človek sa má sústrediť na duchovný život.

Štefan II. Thököly so synom Imrichom Thököly 1763 František Rákóczi II. - nevlastný syn Imricha Thökölyho.
   

Zariadenie miestnosti nie je pôvodné, ale dokumentuje obdobie Thökölyovcov. Na obrazoch je zachytený pravdepodobne Imrich s otcom Štefanom II. či nevlastný syn František Rákóczi II., veliteľ posledného neúspešného povstania uhorskej šľachty.

Webmaster: Drakomir