6. Lekáreň

Expozícia je venovaná Spolku Spišských lekárov a lekárnikov, ktorý vznikol v roku 1867 z iniciatívy kežmarského lekára Gregora Tátraya ml. Jeho úlohou bolo šíriť zdravotnícku osvetu prostredníctvom konferencií, seminárov a publikačnou činnosťou napomáhať v odbornom raste lekárom i lekárnikom. Na návrh spolku zriadila uhorská vláda dovtedy neexistujúce ministerstvo zdravotníctva. Jeho činnosť dokumentuje vitrína umiestnená vpravo.

Zdravotníctvo má v Kežmarku dlhú tradíciu. Prvá nemocnica tu existovala už v 15. storočí, prví lekárnici sa spomínajú o storočie neskôr. V samotnej expozícii sa nachádza zariadenie lekárne z prelomu 19. a 20. storočia, ktorá sídlila v neďalekej obci Ľubica. Na námestí v Kežmarku sa do súčasnosti zachovala jedna z dvoch lekární – Lekáreň U uhorskej koruny. Dnes je nefunkčná, bez zariadenia. Kópia jej vývesného štítu visí nad skleneným panelom.

Vývesný štít lekárne "U uhorskej koruny".

Z ďalších exponátov sa zachovali nádoby na liečivá, lis na tinktúru, pilulkovnica, lekárnička s homeopatickými liekmi, injekčné striekačky aj obalový materiál zaniknutej lekárne U zlatého jeleňa.

Lekárenský lis Pilulovnica - zariadenie na výrobu piluliek.
   
Skrinka na lieky Skrinka na lieky
   

 

Webmaster: Drakomir