6. Lekáreň

Expozícia je venovaná spolku Spišských lekárov a lekárnikov, ktorý vznikol v roku 1863 z iniciatívy kežmarského lekára Gregora Tátrayho ml.. Stanovy spolku boli schválené až v roku 1867.

Úlohou spolku bolo šíriť zdravotnícku osvetu v kraji, pomáhať v odbornom raste lekárom a lekárnikom prostredníctvom konferencií, seminárov, publikačnej činnosti. Na návrh spolku zriadila uhorská vláda aj dovtedy neexistujúce ministerstvo zdravotníctva. Zariadenie lekárne pochádza z prelomu 19. a 20. storočia.

Vývesný štít lekárne "U uhorskej koruny".

Prvá nemocnica v Kežmarku bola známa už v 15. storočí, prví lekárnici sa spomínajú v 16. storočí. Aj v súčasnosti ešte existuje na námestí jedna z dvoch lekární, a to lekáreň U uhorskej koruny, ktorej vývesný štít sa nachádza nad panelom v expozícii.

Lekárenský lis Pilulovnica - zariadenie na výrobu piluliek.

Z ďalších exponátov sa zachovali lis na tinktúru, pilulovnica, lekárnička s homeopatickými liečivami, materiály z činnosti spolku aj obalový materiál z dnes už neexistujúcej lekárne U zlatého jeleňa.

Skrinka na lieky Skrinka na lieky
Webmaster: Drakomir