7. MUDr. Vojtech Alexander

Fotografia MUDr. Vojtecha Alexandra

Expozícia predstavuje život a dielo MUDr. Vojtecha Alexandra (1857 – 1916), kežmarského rodáka, lekára, prvého röntgenológa na území dnešného Slovenska, prvého docenta a profesora röntgenológie v Uhorsku a zakladateľa vedného odboru rádiológie. Intenzívne sa venoval skúmaniu vplyvu röntgenových lúčov v liečebnom procese. Osobne sa dokonca stretol s W. K. Röntgenom.

Röntgenový prístroj Röntgenový článok žiarič röntgenového prístroja.

Ako prvý na Slovensku, vďaka finančnej pomoci Spolku spišských lekárov a lekárnikov, si v roku 1896 obstaral röntgenový prístroj firmy Reiniger-Gebbert & Schall z Erlangenu, na ktorom zhotovoval prvé snímky. Najprv snímal rastliny a živočíchy, neskôr röntgenoval aj človeka. V roku 1906 zhotovil prvú plastickú röntgenovú snímku, čím položil základy plastickej röntgenografie. Výsledky prác uverejnil vo vyše 100 odborných publikáciách.

Plastická röntgenová snímka ruky, ktorú vyhotovil Dr. Vojtech Alexander.

V Kežmarku pôsobil ako lekár, chirurg. Takisto sa aktívne zapájal do diania v meste. Vďaka jeho iniciatíve sa vykonala elektrifikácia a kanalizácia mesta. Tiež založil Kežmarský skrášľujúci spolok, ktorý zalesnil okolie mesta.

Vojtech Alexander zomrel 15. januára 1916 v Budapešti, pochovaný je na tunajšom historickom cintoríne so svojou rodinou. Jeho zásluhou, hoci až po smrti, vznikla v Kežmarku nemocnica v bývalom hoteli Meese, ktorá nesie označenie Nemocnica MUDr. Vojtecha Alexandra.

Život a prácu MUDr. Alexandra dokumentuje fotografický a spisový materiál. Najcennejším exponátom je jeho röntgenový prístroj, jediný zachovaný exemplár na Slovensku. Prvé röntgenové snímky vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v roku 1988 za národnú kultúrnu pamiatku. Časť z nich sa nachádza v zbierkovom fonde múzea.


 

Webmaster: Drakomir