7. MUDr. Vojtech Alexander

Fotografia MUDr. Vojtecha Alexandra

Expozícia dokumentuje život a dielo univerzitného profesora MUDr. Vojtecha Alexandra (30.5.1857 – 16.1.1916) – významného kežmarského rodáka, lekára, prvého rőntgenológa na Slovensku, prvého docenta a profesora rőntgenológie v Uhorsku a zakladateľa nového vedného odboru – rádiológie.

Od ukončenia štúdia medicíny sa intenzívne venoval štúdiu vplyvu rőntgenových lúčov v liečebnom procese. Osobne sa dokonca stretol aj s W. K. Rőntgenom.

Röntgenový prístroj Röntgenový článok žiarič röntgenového prístroja.

Ako prvý lekár na Slovensku vďaka finančnej pomoci Spolku spišských lekárov a lekárnikov si zaobstaral rőntgenový prístroj od firmy Reiniger Gebert und Schall v Erlangene, na ktorom zhotovoval svoje prvé rőntgenové snímky.

Plastická röntgenová snímka ruky, ktorú vyhotovil Dr. Vojtech Alexander.

Tieto postupne zdokonaľoval - najprv snímal rastliny, potom živočíchov a neskoršie sa podujal rőntgenovať aj človeka. V roku 1906 zhotovil ako prvý plastickú rőntgenovú snímku, a tým položil základy plastickej rőntgenografie. V Kežmarku pôsobil aj ako lekár – chirurg.

Okrem toho sa aktívne zapájal do diania v meste – vďaka jeho iniciatíve sa urobila elektrifikácia a kanalizácia mesta, zalesnilo sa okolie Kežmarku, založil Kežmarský skrášľujúci spolok a pobočku Uhorského robotníckeho invalidného a penzijného spolku. Vďaka jeho iniciatíve, avšak až po jeho smrti v Kežmarku vznikla nemocnica v budove bývalého hotela Meeseho, ktorá v súčasnosti nesie pomenovanie po ňom – Nemocnica MUDr. Vojtecha Alexandra.

V roku 1907 bolo na lekárskej fakulte v Budapešti zriadené Centrálne rőntgenologické laboratórium. Jeho prednostom sa stal MUDr. Vojtech Alexander. V roku 1909 bol habilitovaný za docenta rőntgenológie na Lekárskej fakulte v Budapešti a zároveň zakladá aj 1. katedru rőntgenológie.

Treba spomenúť ešte ďalšie prvenstvo Dr. Alexandra – ako prvý na Slovensku skúmal tuberkulózu pomocou X lúčov. 22. septembra 1914 ho profesorský zbor budapeštianskej univerzity zvolil za riadneho profesora Lekárskej fakulty – za profesora rőntgenológie a rádiológie. Výsledky svojich prác uverejnil vo vyše 100 odborných vedeckých prácach.

Dr. Alexander zomrel v Budapešti 16. januára 1916. Jeho telo bolo prevezené do Kežmarku. Tu na historickom cintoríne je pochovaný aj so svojou rodinou. Život a prácu MUDr. Alexandra dokumentuje bohatý fotografický a spisový materiál. Najcennejším exponátom je jeho rőntgenový prístroj - jediný zachovalý exemplár na Slovensku. Prvé rőntgenové snímky Dr. Alexandra Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v roku 1988 vyhlásilo za národnú kultúrnu pamiatku. Z nich časť sa nachádza aj v zbierkovom fonde múzea.

Webmaster: Drakomir