15. Ekspozycja "Lapidarium"

Na wystawieprezentowane są kamienne artefakty pochodzące z budowli sakralnych i świeckich z różnych okresów historycznych: od średniowiecza po czasy współczesne. Zgromadzone zabytki reprezentują różne formy, takie jak fragmenty artystycznie zaprojektowanych portali wejściowych i otworów okiennych, kominki, ale także rzeźby, elementy pochodzące z okresu romańskiego, gotyku, renesansu, baroku, a także przykłady XIX-wiecznejarchitektury.

Umelecky stvárnené portály vstupov Umelecky stvárnené okenné rámy
   
Umelecky stvárnené orámovania krbov Sochárske diela

Do ważnych zabytków należy oryginalny portal kaplicy zamkowej z 1658 r., który po przebudowie warowni w latach 70. XX wieku został umieszczony we wnętrzu zamku, na zewnątrz znajduje się natomiast kopia.

Originál portálu kaplnky Originál sochy Svetlonosky

Kolejnym cennym eksponatem jest oryginalna rzeźba „Niosącej Światło” z 1894 roku, którąpierwotnie postawiono na promenadzie w pobliżu drewnianego Nowego Kościoła Ewangelicko - obecnie jest tam umieszczona jej kopia. Pomnik „Niosącej Światło” jest zwykle interpretowany jako symbol elektryfikacji miasta, lub też konsekracji nowego (czerwonego) kościoła ewangelickiego. Energia elektryczna zastąpiław Kieżmarku oświetlenie naftowe 1 października 1894 r ., natomiastkościół ewangelicki został konsekrowany 2 grudnia 1894 r. W rogu ekspozycji widać pozostałości oryginalnego kominka, który służył do ogrzewania.

Webmaster: Drakomir