3. Prijímací salón

Miestnosť má neskorogotický trámový strop z 2. polovice 15. storočia. V miestnosti dominujú dva rokokové komodové sekretáre z 3. štvrtiny 18. storočia bohato zdobené intarziou. Komodové sekretáre vznikli ako viacúčelový typ nábytku v období baroka a sú kombináciou komody, sekretára a skrinkového nadstavca. Sekretár po odklopení dosky slúžil na písanie. Vľavo je komodový sekretár tabernákulového typu. Názov je odvodený od nadstavca, ktorý pripomína časť oltára, kde sa uchováva Eucharistia. Pravdepodobne pochádza z kaštieľa v Strážkach. Na dvierkach je zobrazený erb rodiny Horvát-Stančič, rovnako ako aj na obraze nad vstupnými dverami. Horvát-Stančičovci boli jedni z majiteľov Strážok. Intarzie na komodových sekretároch zobrazujú galantné a lovecké scény.

Na sekretári sú skrinkové hodiny od majstra Michala Topschera z Levoče (hodiny od toho istého výrobcu ste mohli vidieť na prízemí).

Vo vitrínovom nadstavci druhého sekretára sú ukážky skla od baroka, klasicizmu, biedermeieru až po secesiu (zo 17. – 20. storočia). Vedľa neho sú dva portréty Mateja Badányiho (1759), predka Hedvigy Szirmayovej. 

Medzi oknami je bohato zdobený neorokokový príborník z konca 19. storočia, pravdepodobne vyrobený v Spišskej Sobote z dubového dreva.  

Vľavo od východu z miestnosti je písacia komoda z poslednej tretiny 18. storočia, nad ktorou je umiestnený portrét neznámeho šľachtica z 18. storočia.  

Z tretej štvrtiny 18. storočia je fajansová rokoková pec, pochádzajúca z kúrie v Huncovciach. Vyrobená bola v cisárskej manufaktúre v Holíči, ktorú vlastnil František Lotrinský, manžel Márie Terézie. Ide o typ trojbokej trojpodlažnej pece, do ktorej sa kúrilo z chodby, aby sa nerušilo panstvo. Zakončená je plastikou kormorána, ktorý sa vyskytoval na Spiši ešte v 18. storočí.  

Nad dverami vedúcimi do ďalšej miestnosti je dvojica portrétov, ktoré zachytávajú cisárovnú Máriu Teréziu a jej syna Jozefa II.  

Webmaster: Drakomir