10. Sakrálne umenie

V expozícii sa nachádzajú vzácne zbierkové predmety zo zaniknutého rímskokatolíckeho kostola sv. Agnesy z Ruskinoviec. Kostol vrátane celej obce, zbúrali po vytvorení vojenského pásma Javorina v roku 1952.

Kazateľnica z kostola v Ruskinovciach Jeden z dvojice anjelov z kostola v Ruskinovciach.

Zo zariadenia kostola pochádza baroková kazateľnica a časť sochárskej výzdoby – dvojice anjelov a svetlonosov od neznámych spišských rezbárov.

Oltárny obraz - sv. Agnesa

Nad oltárom – obetným stolom visí oltárny obraz sv. Agnesy z 1. tretiny 19. stor. od maliara obdobia biedermeieru - Jozefa Czauczika z Levoče.

Socha - sv. Ignác z Loyoly Socha - sv. František Xaverský
Socha panovníka - sv. Ladislava Socha panovníka - sv. Štefan

Z ďalších neznámych spišských lokalít pochádzajú ďalšie vystavené barokové sochy – dvojice jezuitských svätcov sv. Ignác z Loyoly a sv. František Xaverský a uhorskí panovníci sv. Ladislav a sv. Štefan.

Plastika - Mojžiš

Medzi unikátne pamiatky patrí plastika Mojžiša z pol. 17. storočia.

Webmaster: Drakomir