9. Kežmarok v 19. a 20. storočí

Kežmarok bol multinárodným mestom – žili v ňom Nemci, Slováci, Maďari, Židia, Poliaci a iní. Každá národnosť zanechala pečať v politickej, hospodárskej, kultúrnej i školskej histórii mesta, čo máme možnosť vidieť aj v expozícii Kežmarok v 19. a 20. storočí.

Tabuľa so slovensko-nemeckým označením Nemecká obecná ľudová škola. Fotografia žiačok Dievčenskej meštianskej školy v Kežmarku z rokov 1906/1907.

Dominuje minulosť školstva, ktorá siaha až do 14. storočia – z pôvodnej školy sa vyvinulo známe lýceum, na ktorom študovali študenti z celej strednej Európy, mnohí z nich budúci literáti, národní dejatelia i vedci.

Fotoreprodukcia maľby Lajosa Brneka z roku 1907, zobrazujúca Weinovu továreň v Kežmarku. Fotografia prvého parného stroja v mestskej elektrárni v Kežmarku

Ďalšia časť expozície zachytáva hospodársky, kultúry aj spoločenský život mesta.

Drevený model kežmarskej synagógy Tabuľka s pomenovaním Ulica Adolf Hitler Strasse v Kežmarku sa používala v rokoch 1939 - 1944/45.

Časť expozície je opäť svojím obsahom jedinečná – dokumentuje život kežmarskej židovskej komunity, ktorá kedysi predstavovala pätinu miestneho obyvateľstva.

Webmaster: Drakomir