9. Kežmarok v 19. a 20. storočí

V Kežmarku stáročia žili obyvatelia rôznych národností, predovšetkým Nemci, Slováci, Maďari a Židia. Každá národnosť zanechala pečať v politickej, hospodárskej, kultúrnej i školskej histórii mesta. Hlavne náboženstvo zohrávalo v živote mešťanov dôležitú úlohu. Rozmanitosť vierovyznaní dokumentujú početné sakrálne stavby. Po židovských veriacich ostal len prestavaný dom rabína neďaleko hradu a židovský cintorín.

Drevený model kežmarskej synagógy Tabuľka s pomenovaním Ulica Adolf Hitler Strasse v Kežmarku sa používala v rokoch 1939 - 1944/45.

Kežmarok zažil v priebehu 19. a 20. storočia niekoľko politických systémov – od monarchie a vzniku demokratickej Československej republiky až po vojnovú Slovenskú republiku a opätovnú obnovu Československa, ktorú čoskoro pohltil totalitný komunistický režim.

Fotoreprodukcia maľby Lajosa Brneka z roku 1907, zobrazujúca Weinovu továreň v Kežmarku. Fotografia prvého parného stroja v mestskej elektrárni v Kežmarku

Rozvoj mesta určuje osobitne jeho hospodársky život. K najznámejším podnikom kedysi patrila textilná továreň Karla Weina. Nechýbalo tu ani množstvo obchodníkov a živnostníkov, ktorí boli známi aj v širšom okolí. Obchody ponúkali pestrú paletu rôznych výrobkov. S priaznivým hospodárskym životom úzko súvisel rozvoj kultúry, športu a školstva.

Tabuľa so slovensko-nemeckým označením Nemecká obecná ľudová škola. Fotografia žiačok Dievčenskej meštianskej školy v Kežmarku z rokov 1906/1907.

Predovšetkým vzdelávacie inštitúcie mali v Kežmarku zvučné meno. Na známom evanjelickom lýceu študovalo či učilo mnoho slovenských, ale aj zahraničných spisovateľov, politikov, umelcov, vedcov. Unikátne boli takisto tkáčska škola alebo Odborná škola pre ženské povolania.

 

Webmaster: Drakomir