15. Lapidárium

V expozícii sú vystavené opracované kamenné články, ktoré pochádzajú zo sakrálnych a svetských stavieb z rôznych období od stredoveku až po novovek. Predstavujú v rôznych podobách (časti umelecky stvárnených vstupov a okenných otvorov, krbov či sochárskych diel) tvaroslovie románskeho obdobia, gotiky, renesancie baroka, ale aj architektúry 19. storočia.

Umelecky stvárnené portály vstupov Umelecky stvárnené okenné rámy
   
Umelecky stvárnené orámovania krbov Sochárske diela

K významným pamiatkam patrí originál portálu hradnej kaplnky z roku 1658, ktorý bol po rekonštrukcii hradu v 70.-tych rokoch umiestnený do interiéru hradu. V exteriéri sa nachádza jeho kópia.

Originál portálu kaplnky Originál sochy Svetlonosky

Ďalšou je originál sochy svetlonosky z roku 1894, ktorá bola súčasťou promenády v blízkosti Nového evanjelického a dreveného artikulárneho kostola. Dnes je tam umiestnená jej kópia. Svetlonoska sa zvyčajne interpretuje ako pamätník na elektrifikáciu mesta, alebo na dostavbu a posviacku Nového (červeného) evanjelického kostola. Elektrická energia nahradila petrolejové svietenie v meste 1. októbra 1894. Evanjelický kostol bol posvätený 2.decembra 1894. V rohu miestnosti môžete vidieť pozostatok pôvodného krbu, do ktorého sa prihadzovalo z vonkajšej strany.

Webmaster: Drakomir