15. Lapidárium

V expozícii sú vystavené opracované kamenné články, časti umelecky stvárnených vstupov a okenných otvorov, krbov či sochárskych diel pochádzajúcich zo sakrálnych aj svetských stavieb z rôznych období od stredoveku po novovek. Predstavujú v rôznych podobách tvaroslovie románskeho obdobia, gotiky, renesancie, baroka aj architektúry 19. storočia.

Umelecky stvárnené portály vstupov Umelecky stvárnené okenné rámy
   
Umelecky stvárnené orámovania krbov Sochárske diela

K významným pamiatkam patrí originálny portál z hradnej kaplnky z roku 1658, ktorý po rekonštrukcii hradu v 70. rokoch umiestnili sem do interiéru. V exteriéri sa nachádza jeho kópia.

Originál portálu kaplnky Originál sochy Svetlonosky

Ďalším unikátom je originál tzv. Svetlonosky z roku 1894, ktorá bola súčasťou promenády v blízkosti Nového (červeného) evanjelického kostola. Dnes je pred ním umiestnená jej kópia. Svetlonoska sa nesprávne považuje za pamätník na elektrifikáciu mesta alebo na posviacku evanjelického kostola. Elektrická energia nahradila petrolejové svietenie v meste 1. októbra 1894; evanjelický kostol posvätili 2. decembra 1894.

V rohu miestnosti vidieť pozostatok pôvodného krbu, do ktorého sa palivo prihadzovalo z vonkajšej strany.


 

Ďakujeme Vám za návštevu Múzea v Kežmarku

a prajeme príjemný zvyšok dňa.

Webmaster: Drakomir