14. Cechy a remeslá

Kežmarok sa nachádzal na dôležitej obchodnej ceste, spájajúcej Orient so severom Európy, čím jeho obyvatelia získali obrovskú výhodu obchodovania a výmeny tovaru. Remeselníkov stále pribúdalo a aby nedošlo k sporom, začali sa remeselníci rovnakého, resp. príbuzného remesla zlučovať do cechov.

Zvolávacia tabuľka zámočnického cechu Kľúč a zámok

Za najstarší kežmarský cech sa považuje cech zámočníkov, ktorý sa spomína už roku 1443 a bol najstarším svojho druhu na Slovensku. V 15. – 19. storočí pracovalo v meste viac než 40 cechov: napr. rybári, mlynári, súkenníci, tkáči, klobučníci, kožušníci, zlatníci, kováči, ihlári, farbiari, kolesári atď. – týmto počtom sa Kežmarok zaradil medzi prvých osem miest na území Slovenska.

Hodiny - výrobok zlatníckeho cechu Modrotlačová forma

Expozícia cechy a remeslá, ktorá patrí k najbohatším na Slovensku, predstavuje nielen výrobky jednotlivých potravinárskych, drevo-,  kovo-, kožu- a textil- spracujúcich cechov, ale predovšetkým ich pracovné nástroje a inventár: cechové zákony – artikuly, vývesné štíty, truhlice na dokumenty a peniaze, zvolávacie tabuľky na schôdzky cechu, tovarišské vysvedčenia, výučné listy, ale aj obradné poháre a džbány na víno...

Bicykel tzv. kostitras

Webmaster: Drakomir