14. Cechy a remeslá

Kežmarok ležal na dôležitej obchodnej ceste spájajúcej Orient so severom Európy, čím jeho obyvatelia získali obrovskú výhodu obchodovania a výmeny tovaru. Keďže remeselníkov časom pribúdalo, začali sa predstavitelia rovnakého, resp. príbuzného remesla zlučovať do cechov.

Zvolávacia tabuľka zámočnického cechu Kľúč a zámok
   

Za najstarší kežmarský cech sa považuje cech zámočníkov. Spomína sa už v roku 1443 a bol najstarším svojho druhu aj v rámci Slovenska. V 15. – 19. storočí pracovalo v meste viac než 40 cechov, napr. cechy rybárov, mlynárov, súkenníkov, tkáčov, klobučníkov, kožušníkov, zlatníkov, farbiarov, kováčov, ihlárov, kolesárov atď. Týmto počtom sa Kežmarok zaradil medzi prvých osem miest na území Slovenska.

Hodiny - výrobok zlatníckeho cechu Modrotlačová forma
   

Expozícia cechy a remeslá predstavuje nielen výrobky jednotlivých potravinárskych, drevo-, kovo-, kožu- a textil- spracujúcich cechov, ale predovšetkým ich pracovné nástroje a inventár: cechové zákony – artikuly, vývesné štíty, truhlice na dokumenty a peniaze, zvolávacie tabuľky na schôdze, tovarišské vysvedčenia, výučné listy, ako aj obradné poháre a džbány na víno.

Bicykel tzv. kostitras


 

Webmaster: Drakomir