3. Rozwój broni

Dwukondygnacyjna wschodnia wieża strażnicza – najstarszy obiekt zamku – stanowiła część murów miejskich, do których dobudowano zamek. Na strychu widać fragment tych murów.

1. poschodie - rôzne druhy strelných zbraní.

W wieży na dwóch piętrach zorganizowano obecnie wystawę broni: na 1. piętrze możemy obejrzeć różne rodzaje broni palnej. Najstarsze z nich to hakownice, późniejszy okres reprezentują różne rodzaje pistoletów z zamkiem kołowym, skałkowym i perkusyjnym z XVII – XIX w. Nie brak tu ani prochownic, kleszczy do odlewania kul i beczki na proch strzelniczy.

2. poschodie - chladné zbrane.

Na 2. piętrze wystawiono broń białą. Broń sieczną reprezentują różne typy szabli, obuchową – buzdygany i cepy bojowe, broń kłującą – miecze i puginały, broń drzewcową – halabardy.

Husárska zbroj zo 17. storočia. Medailón Panny Márie z Czestochowej.

Wystawiono tu także przykłady zbroi, z których najcenniejszą jest polska zbroja husarska z XVII w. z medalionem Matki Boskiej Częstochowskiej. Jest to unikat nie tylko na Spiszu, ale i w skali Europy Środkowej.

Webmaster: Drakomir