13. Kieżmark i Tatry Wysokie

Część Tatr Wysokich – okolice Zielonego Stawu i dolina Białej Wody – leżały w granicach obszaru należącego do Kieżmarku już od 1269 r. Za pierwszych wędrowców po Tatrach Wysokich możemy uznać zielarzy, poszukiwaczy złota, przemytników, pasterzy, myśliwych i uczniów.

Beata Laská - Koscielecka Ostrogska Albert Lasky

Pierwszą w historii kobietą, która wybrała się w Tatry Wysokie – w okolice Zielonego Stawu, była żona właściciela tutejszego zamku – Beata Łaska. Rekonstrukcja stroju tej znaczącej postaci znajduje się w części wystawy poświęconej miastu Kieżmark i Tatrom. Obok widzimy zrekonstruowany strój jej męża – Olbrachta.

maľovaný obraz vysokých Tatier od prof. Scholtza z roku 1938 Plastická mapa Tatier z obdobia I. československej republiky.

W sali zwraca uwagę obraz Tatr namalowany przez prof. Scholtza w 1938 r. Dzieło przedstawia wszystkie pierwsze wejścia na poszczególne szczyty tatrzańskie, florę, faunę, stroje ludowe, dawne nazwy miast i wsi, a także znane postacie związane z historią Tatr Wysokich. W sali znajduje się także mapa plastyczna Tatr z okresu Pierwszej Republiki Czechosłowackiej.

Webmaster: Drakomir