6. Apteka

Wystawę poświęcono Towarzystwu Spiskich Lekarzy i Aptekarzy, które powstało w 1863 r. z inicjatywy kieżmarskiego lekarza Gregora Tátraya juniora. Statut Towarzystwa przyjęto dopiero w 1867 r.

Organizacja szerzyła oświatę zdrowotną w regionie, pomagała lekarzom i aptekarzom w rozwoju zawodowym przygotowując konferencje, seminaria oraz prowadząc działalność wydawniczą. Na wniosek Towarzystwa rząd węgierski powołał nieistniejące do tego czasu ministerstwo zdrowia. Wyposażenie apteki pochodzi z przełomu XIX i XX w.

Vývesný štít lekárne "U uhorskej koruny".

Pierwszy szpital w Kieżmarku był znany już w XV w., pierwsi aptekarze wspominani są w XVI w. Do dziś na Rynku działa jedna z dwóch pierwszych aptek: U uhorskej koruny, której szyld znajduje się nad panelem w ekspozycji.

Lekárenský lis Pilulovnica - zariadenie na výrobu piluliek.

Spośród innych eksponatów zachowała się prasa do tynktury, tabletarka, strzykawki, apteczka z lekarstwami homeopatycznymi, materiały dokumentujące działalność towarzystwa oraz opakowania z dziś już nieistniejącej apteki "U zlatého jeleňa".

Skrinka na lieky Skrinka na lieky
Webmaster: Drakomir