9. Kieżmark w XIX i XX wieku

Kieżmark był miastem wielonarodowym. Mieszkali tu Niemcy, Słowacy, Węgrzy, Żydzi, Polacy i inni. Każdy naród pozostawił trwały ślad w historii polityki, gospodarki, kultury i edukacji miasta, co możemy zobaczyć także na wystawie pt. Kieżmark w XIX i XX wieku.

Tabuľa so slovensko-nemeckým označením Nemecká obecná ľudová škola. Fotografia žiačok Dievčenskej meštianskej školy v Kežmarku z rokov 1906/1907.

Elementem dominującym wystawy jest historia szkolnictwa sięgająca aż XIV w. Pierwotna szkoła przekształciła się w znane liceum, w którym nauki pobierali uczniowie z całej Europy Środkowej, wielu z nich zostało literatami, działaczami narodowymi i naukowcami.

Fotoreprodukcia maľby Lajosa Brneka z roku 1907, zobrazujúca Weinovu továreň v Kežmarku. Fotografia prvého parného stroja v mestskej elektrárni v Kežmarku

Ekspozycja przedstawia również gospodarcze, kulturalne i społeczne życie miasta.

Drevený model kežmarskej synagógy Tabuľka s pomenovaním Ulica Adolf Hitler Strasse v Kežmarku sa používala v rokoch 1939 - 1944/45.

Część eksponatów wzdłuż okien to także unikaty. Prezentują życie kieżmarskiej gminy żydowskiej, która niegdyś stanowiła jedną piątą miejscowej ludności. Z przodu można zobaczyć model kieżmarskiej synagogi, różne przedmioty sakralne, a dalej zabytki z dziedziny szkolnictwa, handlu i polityki. Końcowa część wystawy poświęcona jest smutnemu epizodowi historii – zagładzie Żydów.

Webmaster: Drakomir