4. Lövészegyesület

A Késmárki Lövészegyesületnek szentelt kiállítás a torony második emeletén, a 3. helyiségben tekinthető meg, s a maga nemében egyedülállónak számít Szlovákiában.

Az egyesület a hagyomány szerint már 1510-ben létezett és Szepesség legrégebbi lövészcsapatai közé tartozott. Eredeti feladata az ellenség támadásának visszaverése volt.

Fotografia pochodujúcich členov streleckého spolku na námestí v Kežmarku pri ceste na tzv. kráľovskú streľbu. Fotografia Alfréda Zwickera, člena streleckého spolku, vynikajúceho strelca - povolaním obchodníka.

Tagjait a késmárki lakosok alkották – kézművesek, tanárok, de még papok is. A belső szabályok céhes rendszer alapján működtek. A 18. században az egyesület azonban már a szórakoztatás céljait szolgálta. Ehhez tartoztak a rendszeres időközönként megtartott úgynevezett királyi lövészetek, azaz az 500 méteres céllövő versenyek is. A nyertes ezüst étkészletet, aranyozott serleget és ehhez hasonló értékes jutalmat kapott. Minden érvényes találattal rendelkező versenyző nevét "örök időre" fennmaradó fatáblára vésték.

Okrúhly drevený terč z tzv. slobodnej streľby Kežmarského streleckého spolku, ktorá sa konala 10. júla 1798. Pamätný strelecký terč namaľovaný pre pivovarníka Vincenta Meeseho, člena Streleckého spolku v Kežmarku, ktorý vyhral strelecké preteky v streľbe "do klinca" (Nagelschuss) dňa 18. júla 1872.
Cena streleckého spolku 1870 - 1910 Cena streleckého spolku v Kežmarku 1900 - 1910

A 18-20. századból származó kiállított tárgyak legérdekesebbjei közé az emlékként elkészített fa- és pléhtáblák, különböző puskák, kitüntetések, vállszalagok, ládikók illetve a nyertes lövészek és egyesületi tagok életét bemutató fényképek tartoznak. Maga az egyesület a II. világháborúban oszlott fel, s azóta sem létezik.

Webmaster: Drakomir