10. Szakrális művészet

A kiállításon az 1952-ben, a javorinai katonai körzet kialakításakor lerombolt ruszkini Szent Ágnes római katolikus templom különféle értékes tárgyai láthatók.

Kazateľnica z kostola v Ruskinovciach Jeden z dvojice anjelov z kostola v Ruskinovciach.

A templom tartozékai, a barokk szószék és annak szobordíszítése – két angyal és fáklyavivők – ismeretlen szepességi fafaragók alkotásai.

Oltárny obraz - sv. Agnesa

Az oltár és az áldozati asztal fölött Szent Ágnes képe függ, mely a 19. század első feléből származik s melyet a biedermeieri időszak festője, a lőcsei Czauczik József festett.

Socha - sv. Ignác z Loyoly Socha - sv. František Xaverský
Socha panovníka - sv. Ladislava Socha panovníka - sv. Štefan

A jezsuita szentekről, Loyolai Szent Ignácról és Xavér-i Szent Ferencről készült barokk szobrok több ismeretlen szepesi helyszínről származnak, melyeket Szent László és Szent István magyar uralkodók szobrai egészítenek ki.

Plastika - Mojžiš

Az egyedi műemlékek közé tartozik a 17. század második feléből származó Mózes szobor is.

Webmaster: Drakomir