5. Thököly család

A Thököly család a legismertebb és leghosszabb ideig uralkodó történelmi családok közé tartozott. A család 4 generációja: Sebestyén, I. István, II. István és Imre 1579-1684 között él a késmárki várban.

Uralkodásuk alatt a vár a szepességi nemesség kulturális életének központjává vált – a művészet minden ágát felvirágoztatták. A családnak köszönhető a vár legnagyobb átépítése, melynek eredményeként a vár fényűző központtá alakult.

Imrich Thököly Kópia portrétu Heleny Zrínskej (1643-1703) manželky Imricha Thökölyho.

Az utolsó és legismertebb családtag – Imre fejedelem (1657-1705) a császár elleni háborúban a magyarországi nemesi felkelők vezére volt. A Porta szövetségeseként a szultán 1682-ben királyi címet adományozott neki, de ő csak a Felső-Magyarország fejedelme címet használta. A felkelés leverése után törökországi emigrációba menekült és itt is halt meg.

200 évvel halála után, 1906-ban földi maradványait Késmárkba szállították és az új evangélikus templomban helyezték örök nyugalomra. A kiállítás, a vár bejárati tornyának 2 helyiségében található. Ez a torony, melyet Fő vagy Öreg toronynak is neveznek, a vár legrégebbi részét képezi és mindig a várúr székhelyéül szolgált.

Kamenný erb na čelnej strane fasády vstupnej veže do nádvoria hradu. Pôvodný gotický portál v interiéri.

A külső oldalról, a bejárat fölött a Thököly és a Thurzó család kőcímere kapott helyet. A napjainkban látható csigalépcső nem eredeti, a 19. század végén épült. Az első teremben található az értékes gótikus díszkapu.

Umiestnenie fotografií a artefaktov z prevozu pozostatkov Imricha Thökölyho.

A falon Thököly Imre földi maradványainak Késmárkba szállításáról tudósító korabeli fényképek, emléktárgyak, Imrét és feleségét, Zrínyi Ilonát ábrázoló portrék láthatók.

Fresky v interiéri - nápis. Fresky v interiéri - kresby z mytológie.

A történelmi források alapján egykor ebédlőként szolgáló második teremben, régi freskók maradványai és egy 1639-ből származó erkölcsi tanítási kódex szövege tekinthető meg. A díszkapu felett zenészeket ábrázoló képeket, dobost, dudást, trombitást, mandolinost, és vidám álarcban, táncoló párokat találunk. Annak ellenére, hogy a terem berendezése nem eredeti, mégis a Thököly család életét ábrázolja.

Štefan II. Thököly so synom Imrichom Thököly 1763 František Rákóczi II. - nevlastný syn Imricha Thökölyho.

A képeken láthatjuk Imrét édesapjával, II. Istvánnal, valamint fogadott fiát II. Rákóczi Ferencet, az utolsó sikertelen magyar nemesi felkelés vezetőjét is.

Webmaster: Drakomir