1. Vestibul

Na Kežmarskom hrade sa vystriedalo niekoľko majiteľov: Štefan, Imrich a Ján Zápoľský (1462 – 1527), Hieronym a Albert Lasky (1530 – 1531, 1532 – 1571), Ján Rueber (1571 – 1577).

Imrich Thököly - najvýznamnejší majiteľ Kežmarského hradu.

Najdlhšie hrad vlastnila rodina Thököly – Šebastián, Štefan I., Štefan II. a Imrich (1579 – 1670, 1678 – 1684). Štefan II. Thőkőly aj jeho syn Imrich boli známi ako odporcovia cisárovho absolutizmu. Po potlačení povstaní, ktoré viedli, dal cisár zhabať všetok majetok povstalcov. Tento osud stihol aj Kežmarský hrad. Expozície, ktoré sa tu v súčasnosti nachádzajú, prezentujú život Kežmarku a jeho okolia od najstarších čias až po začiatok XX. storočia.

Renesančná intarzovaná modlitebná lavica.

Medzi najcennejšie exponáty múzea patrí renesančná intarzovaná modlitebná lavica, ktorú zhotovili v roku 1544 kežmarskí majstri Ján a Krištof Lang. Pôvodne bola lavica umiestnená v katolíckom kostole sv. Kríža, neskoršie bola premiestnená do hradnej kaplnky. V súčasnosti predstavuje unikátnu ukážku remeselníckej zručnosti. Reprezentovala nás na mnohých výstavách umeleckých remesiel vo svete, kde získala aj významné ocenenia.

Modlitebná lavica - detail intarzie. Modlitebná lavica - detail vyrezávania.
Webmaster: Drakomir