0. Dejiny Kežmarského hradu

Kežmarský hrad patrí k typu tzv. mestských hradov. Prvýkrát sa spomína v roku 1463. Na jeho mieste stál kedysi kostol a kláštor. Aj v súčasnosti si môžeme všimnúť na nádvorí hradu základy neskororománskeho kostola sv. Alžbety z polovice 13. storočia patriaceho ku osade saských kolonistov.

Gotický hrad spravovali hradní kapitáni v kráľových službách. Prostredníctvom hradu sa tak mesto stalo kráľovskou pevnosťou. Hrad zmenil rôznych majiteľov, ktorí sa podpísali aj na jeho stavebno-historickom vývoji. Bývala obranná pevnosť sa tak postupne menila na prepychové sídlo šľachty.

V bývalom Hornom Uhorsku bol považovaný za jeden z najkrajších výtvorov renesančného umenia. Starí kronikári s veľkým uznaním opisujú krásu Kežmarského hradu. Podľa týchto opisov mal hrad priekopu, dvojité obvodové múry, 5 bášt. V centre nádvoria stála fontána.

Rohbock - Rytina s vyobrazením Kežmarského hradu. Vodná priekopa za Kežmarským hradom.

Budovy spájala arkádová chodba a sály s klenbami boli zdobené štukami a nástennými maľbami s tematikou uhorskej a antickej histórie. Hoci pôvodne mal hrad mesto chrániť pred nepriateľom, hradné panstvá proti slobodnému kráľovskému mestu Kežmarku bojovali takmer 250 rokov, čo bola pravdepodobne najdlhšia vojna v histórii Európy.

Tieto spory boli ukončené v roku 1702, kedy si Kežmarčania odkúpili hrad od panovníka Leopolda do svojho vlastníctva. Objekt sa využíval na rôzne účely – boli tu sýpky obilia, manufaktúra, rôzne dielne, sklady. Hrad poškodilo aj niekoľko požiarov. Ku jeho generálnej oprave sa pristúpilo až v roku 1962 a táto bola ukončená v roku 1985. Múzeum bolo v hrade prvýkrát sprístupnené verejnosti v máji 1931.

Vojenské kasárne na Kežmarskom hrade v 30-tych rokoch 20. storočia. Múzeum so sídlom na Kežmarskom hrade od roku 1931.
Webmaster: Drakomir